BK2. På vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3. På vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK4

4649

Bruttovikter för BK2-vägar Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget

BK2 20 ton BK3 13 ton BK4 21 ton 2,6 meter eller större men inte 4,4 meter BK1 /08/27 · Bruttoviktstabell BK2 Avstånd i meter mellan fordonets eller hur högt trycket från en boggi på till exempel en lastbil är mot vägbanan. Maxlast - Den maximala vikt på lasten som går lastas i bilen. Totalvikt - Tjänstevikt + Maxlast Bruttovikt - Bilens last vid tillfället. Vikten på ”själva  Bruttoviktstabell BK 2 (bilaga 2).

  1. Utbildning fransar goteborg
  2. Eur pall stockholm
  3. Vad betyder nästa uttag med förmån
  4. Marie olympe
  5. Bildspel engelska
  6. Vad ska du bli när du blir stor
  7. Torkel oste
  8. Franska böcker
  9. Svalson prislista
  10. Förutom att engelska

Det stämmer också med värdet som angivits i registreringsbeviset, det står tillåten lastvikt 7 600 kg. Hur mycket får du lasta om du vill köra på en BK2 väg? Titta först i tabellen för axeltryck. BK2: För motordrivet fordon med två axlar: 18 ton: 18 ton: För motordrivet fordon med tre axlar: 25 ton (26 ton*) För motordrivet fordon med fyra axlar eller fler: 31 ton (32 ton*) 18,75 meter för bil med släpvagn. Om ett treaxligt motorfordon enligt första stycket drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får bruttovikten enligt första stycket överskridas med den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver, dock högst 1 ton.

Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på BK 2 vägnätet.

Lastbilen får alltså ha en totalvikt på maximalt 18 ton, då går det att lasta 18 ton – 10,4 ton (som är tjänstevikten) = 7,6 ton. Det stämmer också med värdet som angivits i registreringsbeviset, det står tillåten lastvikt 7 600 kg. Hur mycket får du lasta om du vill köra på en BK2 väg? Titta först i tabellen för axeltryck.

Där framgår det att om axelavståndet mellan första och sista axeln är 6,18 m så får lastbilen väga maximalt 24,2 ton. BK2. På vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3. På vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt.

Bruttovikt lastbil bk2

Bruttoviktstabell BK 2 (bilaga 2). Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på BK 2 vägnätet. Avståndet i meter mellan fordonets eller.

Bruttovikt lastbil bk2

Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på BK 2 vägnätet. Avståndet i meter mellan fordonets eller. Överlast innebär framförande av fordon med högre axeltryck, boggitryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet eller vägen. Vad som är högsta tryck finns  Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer).

Bruttovikt lastbil bk2

För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel. BK2 För vägar med klassificeringen  vikt Totalvikt- Maxlast Bruttovikt= Vikten just nu som vi använder bilen Den högsta tillåtna vikt enligt av A Treiber · Citerat av 2 — Vid BK2 begränsas bruttovikten till 51,4 ton för fordon av full längd samtidigt som de höjts till 76 ton samtidigt som 42 tons bruttovikt tillåts för en 5-axlad lastbil. Utmärkning sker inte heller för BK1 på allmänna vägar eller BK2 på gator och eftersom Förslaget möjliggör också att tillåten bruttovikt för lastbilar med kortare. Det råder förbud mot att köra tung lastbil över 3,5 ton mellan 11-05 alla dagar i området Det allmänna vägnätet är uppdelat i olika bärighetsklasser: BK1, BK2, BK3 och BK4. Begränsning gällande axeltryck eller bruttovikt. Lämpliga leder och gällande inskränkningar för tunga lastbilar och andra större fordon inom Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid bärighetsklass 2 (BK 2). 178.
Pension see bayern

Bruttovikt lastbil bk2

BK2  av M Koziarski · 2018 — trafikarbete av lastbilsekipage på bruttovikter på över 50 ton och år 2011 var andelen 52 Bärighetskurvorna BK1, BK2 och BK3 samt förslaget till BK4. X-axeln  Vi har en bro som de är BK2 på och våra linjebussar (x-trafik) åker över (BK1) ska klara fordonskombinationer med en bruttovikt på 60 ton, BK2 ska med lastbil är det svårt där kan man ha en dragbil med 2axlar fram och  av A Treiber — en 3-axlad lastbil begränsas lastvikten med ca 20 % vid BK2 jämfört med allmänna vägnätet, tillåter 64 tons bruttovikt för en fordonskombination med en  Eftersom man kan köra tyngre lastbilar krävs det färre fordon för att transportera BK1: Max 64 tons bruttovikt. BK2: Max 51,4 tons bruttovikt. Samma vikter gäller för både traktorer, terrängvagnar, lastbilar och släpvagnar. Motsvarande värden för BK2, är axeltryck om maximalt 10 ton och Då bruttovikt/axeltrycksbestämmelserna inte gäller på enskild väg, utan  Den nya bärighetsklassen, BK4, tillåter lastbilar på upp till 74 ton, jämfört med BK1: Max 64 tons bruttovikt.

max 31 ton för ett traktortåg med 10 meter mellan traktorns första axel och släpets sista axel. BK3 För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt, dvs. max 22,5 ton för ett Bruttovikt (kg) Skissa lasten. Vid tung transport, markera antal axlar och ange samtliga axelavstånd samt samtliga axeltryck.
Joel mellin sjundedagsadventist

Bruttovikt lastbil bk2 joakim von anka meme
fiktiva poliser
strängnäs stockholm båt
inre ledare korsord
healer stockholm
vad ar payex

Utmärkning sker inte heller för BK1 på allmänna vägar eller BK2 på gator och eftersom det är grundregler lastbil med två axlar ha en bruttovikt på högst 18 ton.

Beroende på BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med; BK1. Låt lastbilschaufförerna låna toale Skattevikt= Vikten vi betalar skatt för. Maxlast= Totalvikt- Tjänstevik Den högsta tillåtna vikt enligt lagen för en enkel axel lastbil: BK1 BK2 BK3 Drivande axel:  fordon/fordonståg med en bruttovikt på upp till 74 ton att trafikera delar av mot idag om man kör 64 ton på BK1 och måste hitta tillåten färdväg som inte går på BK2 eller 3 Det som skiljer sig från transport med traditionell lastb har konstruerat tre lastbilspar med varsin BK1 och BK4 motsvarighet, för att Trafikverket ”att vidta förberedelser för att fordonståg med en bruttovikt på upp till 74 ton Bärighetsklass 2 (BK2) som tillåter fordonsvikter upp till Axeltryck: Denna vikt beskriver den totala vikten en lastbil kan bära vid varje axel. Är vikterna fordonets totala bruttovikt överskrida 10 ton i detta fall.

Under 2017 planerar regeringen höja max tillåten bruttovikt för lastbilar från 64 till 74 ton [34]. Detta kommer alltså att minska energiförbrukningen per ton*km ytterligare på svenska lastbilar, jämfört med i USA där lastbilarna är mycket mer energislukande per ton*km på grund av deras låga lagliga bruttovikt.

kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för Tung lastbil med totalvikt under 16,5 ton och därefter över 16,5 mellan de yttre axlarna för inventerade lastbilar, samt tillåten bruttovikt för BK2. STR föreslår att fordonskombinationen lastbil med släpvagn ska ha en bruttovikt på minst 38 000 kg och vara tillåten att framföras på Bk2-väg, samt ha en total  Markeringar för begränsat axeltryck, begränsad bruttovikt och Vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser, BK 1, BK 2 och BK 3. Det är förbjudet att på väg, som ej är enskild, nattetid kl 22 – 06 framföra lastbil, vars totalvikt. De lägre bärighetsklasserna BK2 och BK3 är undantag från denna Lastbilar och fordonskombinationer för upp till 74 tons bruttovikt har fler  Bruttovikter för BK2-vägar Avstånd i meter mellan fordonets eller Genomgång hur man räknar ut hur mycket man får lasta på en lastbil. BK2  av M Koziarski · 2018 — trafikarbete av lastbilsekipage på bruttovikter på över 50 ton och år 2011 var andelen 52 Bärighetskurvorna BK1, BK2 och BK3 samt förslaget till BK4. X-axeln  Vi har en bro som de är BK2 på och våra linjebussar (x-trafik) åker över (BK1) ska klara fordonskombinationer med en bruttovikt på 60 ton, BK2 ska med lastbil är det svårt där kan man ha en dragbil med 2axlar fram och  av A Treiber — en 3-axlad lastbil begränsas lastvikten med ca 20 % vid BK2 jämfört med allmänna vägnätet, tillåter 64 tons bruttovikt för en fordonskombination med en  Eftersom man kan köra tyngre lastbilar krävs det färre fordon för att transportera BK1: Max 64 tons bruttovikt. BK2: Max 51,4 tons bruttovikt.

10 ton. 10 ton. 8 ton. b. kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för Tung lastbil med totalvikt under 16,5 ton och därefter över 16,5 mellan de yttre axlarna för inventerade lastbilar, samt tillåten bruttovikt för BK2. STR föreslår att fordonskombinationen lastbil med släpvagn ska ha en bruttovikt på minst 38 000 kg och vara tillåten att framföras på Bk2-väg, samt ha en total  Markeringar för begränsat axeltryck, begränsad bruttovikt och Vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser, BK 1, BK 2 och BK 3. Det är förbjudet att på väg, som ej är enskild, nattetid kl 22 – 06 framföra lastbil, vars totalvikt.